Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Duomenų failas: sparta.in

Rezultatų failas: sparta.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Interneto sparta

Internete aparatai (kompiuteriai, maršrutizatoriai, t.t.) yra gausiai apjungti; tarp dviejų aparatų gali būti keletas kelių. Duomenys gali būti siunčiami keliais keliais vienu metu. Interneto spartą galima išreikšti kaip maksimalų kiekį paketų (siunčiamos informacijos vienetų), kurį galima persiųsti iš aparato a į aparatą b per laiko vienetą.

Duotas tinklo aprašymas, raskite spartą tarp duotų aparatų.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra du sveiki skaičiai: aparatų kiekis n (2\\len\\le100) ir jungčių kiekis m (1\\lem\\le10^4). Antroje eilutėje yra du sveiki skaičiai a ir b (1\\lea,b\\len; a\\neqb). Tolesnėse m eilučių aprašytos jungtys, po vieną eilutėje. Jungties aprašą sudaro trys sveiki skaičiai: i, j ir k (1\\lei,j\\len; i\\neqj; 0\\lek\\le10^4); tai reiškia, kad yra jungtis tarp aparatų i ir j, kurios sparta yra k.

Aparatai numeruojami nuo 1 iki n. Tarp dviejų aparatų gali būti daugiau nei viena jungtis. Visos jungtys yra dvikryptės, tačiau bendras praėjusių paketų kiekis neturi viršyti jungties spartos.

Rezultatai

Vienoje eilutėje parašykite, kokia yra tinklo sparta tarp aparatų a ir b.

Pavyzdys

Duomenys Rezultatai
4 5
1 4
1 2 20
1 3 10
2 3 5
2 4 10
3 4 20
25