Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: square_garden.in

Rezultatų failas: square_garden.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Kvadratų sodas

Taline yra gražus sodas. Sodą sudaro W\\timesH kvadratinių langelių. Visas sodas yra padalintas į N įvairaus dydžio kvadratų (kvadratų kraštinių ilgiai yra teigiami sveikieji skaičiai), ir kiekvieno kvadrato centre auga medis.

Vieną dieną sodo planas buvo pamestas. Vienintelė likusi informacija yra medžių pozicijos, bet juos atitinkančių kvadratų dydžiai buvo prarasti. Parašykite programą kuri atkurtų sodo planą.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra trys sveikieji skaičiai: W, H, ir N (1\\leqW,H\\leq10^{12},1\\leqN\\leq2\\times10^5). Sekančiose N eilučių yra po du skaičius x_i ir y_i - i-tojo medžio koordinatės (0<x_i<W,0<y_i<H).

Rezultatai

Išspausdinkite N skaičių - medžius atitinkančių kvadratų dydžius (ta pačia tvarka kaip duoti medžiai).

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
4 6 3
1 1
3 1
2 4
2
2
4
8 8 10
4.5 7.5
5.5 7.5
2 6
4.5 6.5
7 7
5 5
6 2
7 5
2 2
5.5 6.5
1
1
4
1
2
2
4
2
4
1