Laiko ribojimas: 3s

Atminties ribojimas: 1024MB

Duomenų failas: string_sorting.in

Rezultatų failas: string_sorting.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Eilutės rikiavimas

Jums duota n ilgio simbolių eilutė s bei q operacijų formatu ijk, reiškiančių, jog reikia išrikiuoti į intervalą [i;j] patenkančius simbolius nemažėjančia tvarka, jei k=1 arba nedidėjančia tvarka, jei k=0.

Jūsų užduotis - atspausdinti eilutę įvykdžius q operacijų.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateikti du sveikieji skaičiai n,q(1\\leqn\\leq10^5,0\\leqq\\leq50000) - eilutės ilgis bei užklausų kiekis.

Antroje eilutėje pateikta n simbolių - eilutė s.

Sekančiose q eilučių pateikta po vieną operaciją i,j,k(1\\leqi\\leqj\\leqn,0\\leqk\\leq1).

Rezultatai

Išveskite vieną eilutę, eilutę s įvykdžius visas operacijas.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
8 4
qzjshrwl
5 5 1
7 7 0
1 5 1
6 8 1
hjqszlrw