Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 128MB

Duomenų failas: sudurtinis.in

Rezultatų failas: sudurtinis.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Sudurtiniai žodžiai

Turite žodyną. Jums reikia surasti visus jame esančius sudurtinius žodžius.

Sudurtinis žodis yra gaunamas sujungus du žodyne esančius žodžius.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra žodyne esančių žodžių kiekis N (1\\leN\\le120000).

Tolesnėse N eilutėse yra po vieną žodyno žodį. Žodį sudaro nuo 1 iki 20 mažųjų lotyniškų raidžių.

Žodžiai yra pateikti abėcėlės tvarka. Žodžiai nesikartoja.

Rezultatai

Pateikite sąrašą žodyne esančių sudurtinių žodžių, kiekvieną žodį atskiroje eilutėje. Žodžius pateikite abėcėlės tvarka.

Pavyzdys

Duomenys Rezultatai
11
a
alien
born
less
lien
never
nevertheless
new
newborn
the
zebra
alien
newborn