Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 128MB

Duomenų failas: susedimas.in

Rezultatų failas: susedimas.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Susėdimas

Autobuse, vykstančiame į Anykščius, yra N vietų. Žinoma, prieš LMIO stipriai padidėja keliaujančiųjų į šį miestą skaičius, todėl šiame uždavinyje teks susitaikyti su situacija, jog keleivių skaičius taip pat lygus N. Kiekvienas iš jų turi iš anksto įsigijęs bilietą su vieta. Žinoma, vietos visuose bilietuose yra unikalios. Keleiviai į autobusą lipa vorele vienas po kito. Deja, dalis keleivių yra išprotėję ir įlipę nežiūri į bilietą, o sėdasi į bet kurią vietą (su vienoda tikimybe) – nebūtinai į savo. Normalūs žmonės visada sėdasi į savo vietą, išskyrus atvejus, kada jų vieta jau būna užimta. Tokiais atvejais, kad nekeltų skandalų, jie ramiai pasirenka bet kurią iš likusių laisvų vietų (su vienoda tikimybe) ir atsisėda į ją.

Kiekvienam keleiviui raskite tikimybę, kad jis atsisės į savo vietą.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje – skaičius N (1\\leqN\\leq100~000). Tolesnėse N eilučių yra po skaičių 0 arba 1. i-oje iš jų yra 0, jei i-asis į autobusą lipantis žmogus yra normalus, o 1 – jei išprotėjęs.

Rezultatai

Išveskite N eilučių – i-ojoje eilutėje turi būti i-ojo žmogaus atsisėdimo į savo vietą tikimybė, su lygiai 8 skaitmenimis po kablelio.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
4
0
1
0
1
1.00000000
0.33333333
0.66666667
0.50000000