Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: svoriai.in

Rezultatų failas: svoriai.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

2. Svoriai

Jums duotas svorinis jungus grafas turintis n viršūnių. Jūsų užduotis - rasti minimalaus svorio medį su n viršūnių ir išvesti jo visų jungčių svorių sumą.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateikti du skaičiai n,m (1\\leqn,m\\leq10^5) - grafo viršūnių skaičius bei jungčių skaičius. Sekančiose m eilučių pateikta po tris skaičius a1_i,a2_i,c_i (1\\leqa1_i,a2_i\\leqn,1\\leqc_i\\leq10^6) - reiškiančius, jog yra jungtis tarp viršūnių a1_i bei a2_i su svoriu c_i.

Rezultatai

Išveskite vieną skaičių - minimalaus svorio medžio jungčių svorių sumą.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
6 7
6 3 5
4 2 3
3 1 5
6 4 4
2 1 2
5 2 6
3 2 2
17