Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: taikinys.in

Rezultatų failas: taikinys.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Taikinys

Visiems gerai žinomas šaudymo taikinys: apskritimais apribotas plotas.

taikinys

Taikinio centras sutampa su koordinačių pradžia. Duotas pirmojo (mažiausio) apskritimo spindulys r. Į jį patekę šūviai vertinami 10 balų. Šūvis, patekęs ant apskritimo ribos, vertinamas taip, tarsi būtų pataikyta į apskritimo ribojamą plotą. Kiekvieno tolesnio apskritimo spindulys du kartus didesnis už prieš einančio, o šūviai vertinami vienu balu mažiau. Jei pataikyta už paskutiniojo (dešimtojo) apskritimo ribos, šūvis vertinamas 0 balų.

Parašykite algoritmą balų, surinktų už šūvius, sumai rasti.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje nurodytas mažiausio apskritimo spindulys r bei šūvių skaičius. Antroje - pirmojo šūvio koordinatės, trečioje - antrojo ir t. t.

Visi pradiniai duomenys yra sveikieji skaičiai, neviršijantys 5000. Be to, r\\le50.

Rezultatai

Rezultatą - vieną sveiką skaičių - programa turi išvesti į pirmą ir vienintelę rezultatų failo eilutę.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
1 2
1 1 
0 0
19