Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Taškų rikiavimas

Juozukas šiandien iš pamokų grįžo gerokai supykęs. Tik įžengęs pro duris jis įlėkė į savo kambarį ir užsidarė duris. Berniuko mama sunerimo - gal Juozukui kas negerai? Po ilgo beldimo, Juozukas galiausiai įsileido mamą į kambarį ir papasakojo, kas įvyko.

Pasirodo, berniuką supykdė matematikos mokytoja, pasakojusi apie Dekarto koordinačių sistemą. Ji viską bandė aiškinti pasitelkdama pavyzdžius. Vienas iš jos pavyzdžių - atvaizduoti kažkiek taškų koordinačių plokštumoje ir užrašyti jų koordinates. Deja, mokytoja padarė vieną esminę klaidą - nusprendė taškus sunumeruoti ta tvarka, kuria juos užrašė. Bet juk tada taškų numeriai būna išsimėtę lentoje atsitiktine tvarka! "Kam taip daryti, jei galima taškus sunumeruoti gražiai - iš eilės!" - pyko Juozukas.

Grįžęs namo Juozukas planavo mokytojos brėžinius sutvarkyti - sunumeruoti taškus taip, kad, skaitant iš eilės, jų x koordinatės eitų nemažėjančia tvarka, o jei kelių taškų x koordinatės sutampa - kad eitų nemažėjančia y koordinačių tvarka. Deja, mokytoja brėžinių pribraižė daug, o Juozukas užsiėmęs žmogus, tad daug laiko neturi. Čia jam galite padėti Jūs - parašykite programą, kuri sutvarkytų mokytojos taškų raizgalynę!

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje įvestas taškų skaičius n (1\\leqn\\leq1000).

Tolimesnėse n eilučių įvesta po du sveikuosius skaičius x_i ir y_i - taško koordinatės (-100\\leqx_i,y_i\\leq100).

Taškai įvedami tokia tvarka, kaip juos rašė mokytoja.

Rezultatai

Programa turi išvesti n eilučių - mokytojos užrašytus taškus (tokiu pačiu formatu, kaip ir įvestyje), tik išrikiuotus pagal Juozuko taisyklę.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
4
2 2
4 4
3 3
1 1
1 1
2 2
3 3
4 4
7
2 2
3 3
2 3
4 4
1 1
1 2
3 4
1 1
1 2
2 2
2 3
3 3
3 4
4 4

Paaiškinimas

Antrasis pavyzdys atrodo taip:

Taškų pertvarka