Laiko ribojimas: 4s

Atminties ribojimas: 512MB

Duomenų failas: teams.in

Rezultatų failas: teams.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Komandos

Klasėje yra N mokinių. Kiekvieną dieną mokytoja nori duoti mokiniams kažkiek užduočių. Prie užduočių mokiniai turi dirbti komandomis, ir mokytoja kiekvienai užduočiai žino, kokio dydžio komanda turėtų dirbti prie tos užduoties.

Skirtingi mokiniai gali norėti dirbti skirtingų dydžių komandose. Tiksliau, kiekvienam mokiniui žinoma mažiausias ir didžiausias komandos dydis, kurioje jis gali dirbti.

Mokytoja iš anksto žino kokias užduotis duos kiekvieną dieną (tai yra, kiek bus užduočių, ir kokio dydžio komanda turės dirbti prie kiekvienos iš jų). Ji kiekvienai dienai nori sužinoti, ar įmanoma mokinius suskirstyti į tinkamų dydžių komandas. Mokinys negali vienu metu būti keliose komandose, bet nebūtina į komandas suskirstyti visus mokinius - per dieną kai kurie mokiniai gali likti be komandos. Kiekvieną dieną mokinius į komandas galima perskirstyti laisvai - ankstesnių dienų suskirstymai vėlesnių dienų neįtakoja.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateiktas skaičius N - mokinių skaičius (1\\leqN\\leq500000).

Sekančiose N eilučių pateikta po du skaičius - a_i ir b_i - i-tojo mokinio minimalus ir maksimalus norimas komandos dydis (1\\leqa_i\\leqb_i\\leqN.

Sekančioje eilutėje pateiktas skaičius Q - dienų skaičius (1\\leqQ\\leq200000).

Sekančiose Q eilučių yra pateikti dienos užduočių sąrašai - po vieną sąrašą eilutėje. i-toji eilutė prasideda skaičiumi m_i - tą dieną duotų užduočių skaičiumi (1\\leqm_i\\leq200000). Po to eilutėje eina m_i skaičių - kiekvienos tos dienos užduoties reikiamas komandos dydis.

Visų m_i reikšmių suma neviršys 200000.

Rezultatai

Kiekvienai dienai išspausdinkite 1, jei tą dieną galima sudaryti komandas, arba 0, jei komandų sudaryti neįmanoma.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
4
2 4
1 2
2 3
2 3
2
2 1 3
2 1 1
1
0
Pirmą dieną pirmą užduotį atlieka komanda susidedanti tik iš antrojo mokinio, o likę trys kartu dirba prie antros užduoties. Antrą dieną neįmanoma sudaryti dviejų komandų iš vieno mokinio, nes mokinių galinčių dirbti tokio dydžio komandoje yra tik vienas.
5
2 3
2 2
3 4
2 2
1 1
1
3 2 1 2
0
Neįmanoma sudaryti dviejų komandų po du mokinius, nes mokinių galinčių dirbti tokio dydžio komandoje yra tik trys.