Laiko ribojimas: 2s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: tinklelis.in

Rezultatų failas: tinklelis.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Tinklelis

Vieną vakarą Gintaras nusprendė užsiimti Itin Prasminga Veikla. Jis paėmė stačiakampį popieriaus lapą ir nupiešė jame kelias vertikalias linijas, tarp kiekvienos gretimos palikdamas d_x tarpą. Tada jis nupiešė kelias horizontalias linijas, tarp gretimų palikdamas d_y tarpą.

Gintarui išėjus vakarieniauti, jo brolis Mykolas atėjo ir nerūpestingai brūkštelėjo ant lapo tiesią liniją. Tai pamatęs Gintaras baisiausiai supyko dėl jo Itin Prasmingos Veiklos sudrumstimo ir liepė Mykolui ištrinti popieriuje visus Neprasmingus Dalykus. Deja, Mykolas nebuvo labai supratingas ir ištrynė kone viską. Popieriuje teliko įžiūrimi keli storesni taškai – tai yra tie taškai, kur kirtosi Mykolo nubrėžta linija su Gintaro nubrėžtu tinkleliu.

Padėk Gintarui atkurti tinklelio parametrus.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra sveikasis skaičius N(3\\leqN\\leq100~000) – susikirtimo taškų kiekis. Kiekvienoje iš kitų N eilučių yra po du sveikuosius skaičius x_i ir y_i (|x_i|,|y_i|\\leq10^9) – susikirtimo koordinates. Visi šie taškai yra skirtingi.

Rezultatai

Išveskite šešis tarpu atskirtus sveikuosius skaičius x_1,x_2,d_x,y_1,y_2 ir d_y. Trys pirmieji skaičiai apibūdina vertikalias linijas – minimalią ir maksimalią x koordinatę bei atstumą tarp gretimų vertikalių linijų d_x (-10^9\\leqx_1\\leqx_2\\leq10^9; 0<d_x\\leq2\\cdot10^9). Jei yra tik viena vertikali linija (t. y. x_1=x_2), tai d_x turi būti 1. Kiti 3 skaičiai tokiu pačiu būdu apibūdina horizontalias linijas (-10^9\\leqy_1\\leqy_2\\leq10^9; 0<d_y\\leq2\\cdot10^9).

Sprendinys visada egzistuoja.

Pavyzdys

Įvestis Išvestis
4
1 1
5 3
3 2
9 5
1 9 4 2 5 3