Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 1024MB

Duomenų failas: two_trees.in

Rezultatų failas: two_trees.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Du medžiai (Papildomas)

Jums duoti du šakniniai medžiai, kiekvienas su n viršūnių. Jūsų užduotis - rasti skaičių porų (u,v), tokių, jog u būtų v protėvis abiejuose medžiuose.

u yra v protėvis, jei u yra v tėvinis elementas arba v tėvinio elemento tėvinis elementas ir t.t.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateiktas vienas skaičius n - viršūnių skaičius kiekviename medyje (1\\leqn\\leq10^5). Dvi sekančios eilutės apibūdina kiekvieną medį.

Medis yra apibūdintas n sveikaisiais skaičiais. Jei i-tasis iš jų yra 0, tai viršūnė i yra medžio šaknis. Kitu atveju tai yra i-tosios viršūnės tėvinis elementas.

Rezultatai

Išveskite vieną skaičių - atsakymą į užduotį.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
5
2 0 1 3 4
3 1 0 2 4
7