Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: username_jau.in

Rezultatų failas: username_jau.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Aš_myliu_%username%

Vasia žavisi sportiniu programavimu. Jis pats nemoka programuoti, tačiau stebi programavimo varžybas ir seka jų eigą. Vasia netgi turi savo mėgiaumiausią programuotoją ir jis tam programuotojui skiria įpatingą dėmesį. Vieną dieną Vasia nusprendė surinkti savo mėgiamiausio programuotojo rezultatus iš visų varžybų ir įvertinti jo kietumą. Kiekvienoms varžyboms, kuriose šis programuotojas dalyvavo, jis įrašė vieną neneigiamą skaičių - taškų skaičių, kurį jo mėgiamiausias programuotojas pelnė. Vasia užrašė visų varžybų rezultatus iš eilės.

Vasia laiko programuotojo pasirodymą neįtikėtinu dviejose situacijose: kai jis sumuša savo geriausią arba blogiausią pasirodymą varžybose. Sumušimą galima apibūdinti taip: jeigu programuotojo pasirodymo įvertinimas yra griežtai mažesnis nei anksčiau buvęs mažiausias ir griežtai didesnis už ankstesnį didžiausią. Pirmasis pasirodymas yra nelaikomas neįtikėtinu.

Dabar Vasia nori paskaičiuoti kiek iš viso buvo neįtikėtinų jo mėgiamiausio programuotojo pasirodymų.

Užduotis

Raskite neįtikėtinų pasirodymų skaičių.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje nurodytas vienintelis skaičius (1 <= n <= 1000), programuotojo varžybų skaičius. Toliau duota n natūraliųjų skaičių nusakančių programuotojo varžybų įvertinimus. Įvertinimo dydis neviršija 10000.

Rezultatai

Vienintelėje eilutėje turi būti išspauzdintas sveikas skaičius - neįtikėtinų pasirodymų kiekis.

Pradiniai duomenys Rezultatai
5
100 50 200 150 200
2