Laiko ribojimas: 2s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: uzduotys.in

Rezultatų failas: uzduotys.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Užduotys

Darius turi sąrašą darbų kuriuos jam reikia atlikti. Neseniai jis sužinojo apie naudingą laiko planavimo būdą - jei užduotis užtruks mažiau nei d minučių, tai ją geriausią atlikti iš karto.

Dariaus saraše yra n užduočių. Kiekviena iš jų turi trukmę p_i - tiek minučių užtrunka atlikti užduotį i. Darius per savo sąrašą eina iš eilės, ir jei užduotis užima nedaugiau nei d minučių, tai ją padaro. Jei užduotis trunka daugiau nei d minučių, jis jos nedaro visai.

Kad nepervargtų, Darius kas m užduočių padaro pertrauką. Pertraukos trukmė yra lygi paskutinių m užduočių trukmių sumai.

Pavyzdžiui, jei n=5,p=[2,4,3,6,1],d=3 ir m=2, tai Darius užduotis atlikinės taip:

  • Pirma užduotis trunka 2 minutes, todėl Darius ją padaro.
  • Antra užduotis trunka 4 minutes, todėl Darius ją praleidžia.
  • Trečia užduotis trunka 3 minutes, Darius ją padaro.
  • Darius padarė dvi užduotis, jos užtruko 2+3=5 minutes, todėl Darius padaro 5 minučių pertrauką.
  • Ketvirta užduotis per ilga, Darius ją praleidžia.
  • Penkta užduotis trunka 1 minutę, Darius ją padaro.

Darius ketina nustoti dirbti po lygiai t minučių. Jei tuo metu jis yra pradėjęs daryti kažkokią užduotį bet dar nepabaigė, tai ta užduotis laikoma neatlikta.

Raskite su kokia d reikšme Darius pabaigtų daugiausiai užduočių per t minučių.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra skaičiai n,m, ir t (1\\leqn\\leq10^5,1\\leqm\\leq2\\times10^5,1\\leqt\\leq4\\times10^{10}) - užduočių skaičius, kas kiek užduočių Darius padaro pertrauką, ir kiek laiko jis ketina dirbti.

Antroje eilutėje yra n skaičių p_i (1\\leqp_i\\leq2\\times10^5) - užduočių trukmės.

Rezultatai

Išveskite du skaičius - kiek daugiausiai užduočių Darius gali spėti pabaigti per t minučių, ir kokia tam turi būti reikšmė d. Jei yra kelios galimos d reikšmės, išveskite mažiausią neneigiamą galimą reikšmę.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
5 2 6
2 4 3 6 1
2 2