Laiko ribojimas: 2s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: uzklausos445.in

Rezultatų failas: uzklausos445.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Užklausos

Jums duotas n dydžio masyvas a ir q užklausų. Užklausos gali būti dviejų tipų:

  1. 1l_ir_i - įvykdykite ciklinį postūmį segmentui [l_i,r_i]. Tai yra, kiekvienam x l_i\\leqx\\leqr_i nauja a_{x+1} reikšmė tampa a_{x} ir a_l reikšmė tampa a_r.
  2. 2l_ir_i - apversti segmentą [l_i,r_i].

Masyve yra m svarbių indeksų b_1,b_2,...b_m. Kiekvienam i 1\\leqi\\leqm reikia išspausdinti skaičių, kuris bus masyvo a indekse b_i kai visos užklausos bus įvykdytos.

### Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra trys skaičiai n, q ir m (1\\leqn,q\\leq100000,1\\leqm\\leq100).

Antroje eilutėje yra n skaičių a_i (1\\leqa_i\\leq10^9) - pradinės masyvo reikšmės.

Sekančiose q eilučių yra po tris skaičius t_i,l_i,r_i (1\\leqt_i\\leq2,1\\leql_i\\leqr_i\\leqn) - užklausos duomenys.

Paskutinėje eilutėje yra m skaičių b_i - svarbių indeksų numeriai.

Rezultatai

Išveskite m skaičių - skaičius esančius masyvo a indeksuose b_i.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
6 3 5
1 2 3 4 5 6
2 1 3
2 3 6
1 1 6
2 2 1 5 3
3 3 1 5 2