Laiko ribojimas: 2s

Atminties ribojimas: 64MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Grupės

Jums duoti du skaičiai k ir n. Jūsų tikslas - sugeneruoti visas k dydžio grupes taip, kad kiekvienas skaičius grupėje būtų intervale [1;n].

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateikiami du tarpais atskirti sveikieji skaičiai n ir k (1\\leqn\\leq7, 1\\leqk\\leq6).

Rezultatai

Atskirose eilutėse išveskite visus įmanomus variantus, kaip galima pasirinkti lygiai k skaičių iš intervalo [1;n].

Variantus išveskite leksikografinio didėjimo tvarka (pavydžiui, variantas [2,7,9] turės eiti anksčiau už variantą [2,8,1], nes 2=2 ir 7<9). Kad būtų aiškiau, pažiūrėkite pavyzdžius.

Pavyzdžiai

Duomenys Rezultatai
3 2
1 1 
1 2 
1 3 
2 1 
2 2 
2 3 
3 1 
3 2 
3 3
2 3
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 2 2