Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: vytuks_jau.in

Rezultatų failas: vytuks_jau.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Vytukas ir autobusai

Vieną gražią vasaros dieną, jaunasis programuotojas Vytukas skaitė dar vieną užduoties sąlygą: „Laplandijos mieste egzistuoja autobusas numeriu 62, kuriuo keliauja n suaugusiųjų ir m vaikų...“. Tolesnė uždavinio sąlygą mūsų nedomina, mus domina tik tai, kad Vytukas perskaitęs šią užduoties dalį netikėtai susimąstė ir savęs paklausė: - O kiek keleiviai galėjo sumokėti daugiausiai ir kiek mažiausiai už kelionę autobusu. Toliau Vytukas, prisiminė, kad jo mieste suagusieji keliauja autobusu už kelionę mokėdami vieną litą, tuo tarpu vaikai turi lengvatą, jeigu vaikas keliauja su suaugusiuoju jam netenka mokėti, tačiau prisiminkime, kad vienas suagusysis gali lydėti tik vieną vaiką, kuriam netenka mokėti, likusiesiems tenka vieno lito mokestis. Vaikas negali keliauti niekieno nelydimas.

Užduotis

Raskite mažiausią ir didžiausią kelionės kainą.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje duoti du natūralieji skaičiai (1<=m,n<=10^5). Pirmasis skaičius nurodo suaugusiųjų skaičių, antrasis vaikų.

Rezultatai

Vienintelėje eilutėje išveskite du tarpu atskirtus skaičius mažiausią ir didžiausią kelionės kainą. Jeigu kelionė neįmanoma išveskite "Neimanoma".

Pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatai
1 2
2 2