Išspręsti (iš 76)
Juozas Mazeika 76
Vitalik Katin 75
Salvijus Karnisovas 58
Jonas Galminas 50
Mykolas Satkauskas 31
Zygitas Braidokas 25
Jurgis Marcelionis 20