Skaičiaus skaidymas

Taškai: 100

Compile: OK

skaiciaus_skaidymas.cpp: In function ‘int main()’: skaiciaus_skaidymas.cpp:22:19: warning: ignoring return value of ‘int scanf(const char*, ...)’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] scanf(" %d", &n); ^

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.0 sok
7True0.0 sok
8True0.0 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok