Saldi pamoka

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.004 sok
7True0.0 sok
8True0.004 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok
11True0.0 sok
12True0.004 sok
13True0.004 sok
14True0.0 sok
15True0.0 sok
16True0.004 sok
17True1.54 sok
18True3.48 sok
19True3.28 sok
20True3.544 sok
21True3.42 sok
22True3.66 sok
23True3.572 sok
24True3.64 sok
25True3.644 sok
26True3.492 sok
27True3.404 sok
28True3.468 sok
29True3.612 sok
30True3.448 sok
31True3.42 sok