Portalai (BOI 2014)

Taškai: 27.5

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6False0.0 sNeteisinga eilutė
7False0.0 sNeteisinga eilutė
8False0.0 sNeteisinga eilutė
9False0.0 sNeteisinga eilutė
10False0.0 sNeteisinga eilutė
11False0.0 sNeteisinga eilutė
12False0.0 sNeteisinga eilutė
13False0.0 sNeteisinga eilutė
14False0.0 sNeteisinga eilutė
15False0.008 sNeteisinga eilutė
16False0.008 sNeteisinga eilutė
17False0.008 sNeteisinga eilutė
18False0.008 sNeteisinga eilutė
19False0.008 sNeteisinga eilutė
20True0.004 sok
21False0.008 sNeteisinga eilutė
22False0.008 sNeteisinga eilutė
23False0.008 sNeteisinga eilutė
24False0.008 sNeteisinga eilutė
25False0.276 sNeteisinga eilutė
26False0.236 sNeteisinga eilutė
27True0.06 sok
28False0.2 sNeteisinga eilutė
29False0.244 sNeteisinga eilutė
30False0.248 sNeteisinga eilutė
31False0.232 sNeteisinga eilutė
32True0.004 sok
33True0.2 sok
34True0.0 sok
35False0.0 sNeteisinga eilutė
36False0.104 sNeteisinga eilutė
37False0.0 sNeteisinga eilutė
38False0.004 sNeteisinga eilutė
39False0.14 sNeteisinga eilutė
40True0.1 sok