Portalai (BOI 2014)

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.032 sok
2True0.032 sok
3True0.032 sok
4True0.036 sok
5True0.036 sok
6True0.032 sok
7True0.036 sok
8True0.032 sok
9True0.036 sok
10True0.036 sok
11True0.036 sok
12True0.036 sok
13True0.036 sok
14True0.036 sok
15True0.056 sok
16True0.06 sok
17True0.056 sok
18True0.06 sok
19True0.064 sok
20True0.068 sok
21True0.068 sok
22True0.056 sok
23True0.056 sok
24True0.06 sok
25True0.664 sok
26True0.92 sok
27True0.936 sok
28True0.844 sok
29True0.516 sok
30True0.54 sok
31True0.612 sok
32True0.088 sok
33True0.88 sok
34True0.036 sok
35True0.036 sok
36True0.668 sok
37True0.036 sok
38True0.056 sok
39True0.492 sok
40True0.452 sok