Portalai (BOI 2014)

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.0 sok
7True0.0 sok
8True0.0 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok
11True0.0 sok
12True0.0 sok
13True0.0 sok
14True0.0 sok
15True0.008 sok
16True0.008 sok
17True0.008 sok
18True0.008 sok
19True0.012 sok
20True0.012 sok
21True0.012 sok
22True0.008 sok
23True0.008 sok
24True0.012 sok
25True0.264 sok
26True0.408 sok
27True0.42 sok
28True0.408 sok
29True0.212 sok
30True0.22 sok
31True0.268 sok
32True0.012 sok
33True0.32 sok
34True0.0 sok
35True0.0 sok
36True0.244 sok
37True0.0 sok
38True0.008 sok
39True0.184 sok
40True0.156 sok