Portalai (BOI 2014)

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.004 sok
4True0.004 sok
5True0.004 sok
6True0.004 sok
7True0.0 sok
8True0.0 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok
11True0.004 sok
12True0.0 sok
13True0.0 sok
14True0.0 sok
15True0.012 sok
16True0.012 sok
17True0.012 sok
18True0.016 sok
19True0.016 sok
20True0.012 sok
21True0.02 sok
22True0.012 sok
23True0.012 sok
24True0.012 sok
25True0.952 sok
26True0.416 sok
27True0.428 sok
28True0.564 sok
29True0.24 sok
30True0.64 sok
31True0.396 sok
32True0.02 sok
33True0.424 sok
34True0.0 sok
35True0.0 sok
36True0.364 sok
37True0.0 sok
38True0.024 sok
39True0.368 sok
40True0.176 sok