Saldi pamoka

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.004 sok
5True0.004 sok
6True0.0 sok
7True0.004 sok
8True0.0 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok
11True0.0 sok
12True0.0 sok
13True0.0 sok
14True0.0 sok
15True0.004 sok
16True0.004 sok
17True1.76 sok
18True3.58 sok
19True3.716 sok
20True3.568 sok
21True3.784 sok
22True3.452 sok
23True3.464 sok
24True3.544 sok
25True3.532 sok
26True3.496 sok
27True3.588 sok
28True3.524 sok
29True3.676 sok
30True3.4 sok
31True3.36 sok