Saldi pamoka

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.004 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.004 sok
7True0.0 sok
8True0.0 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok
11True0.0 sok
12True0.0 sok
13True0.0 sok
14True0.0 sok
15True0.0 sok
16True0.0 sok
17True1.512 sok
18True3.588 sok
19True3.432 sok
20True3.424 sok
21True3.512 sok
22True3.508 sok
23True3.664 sok
24True3.588 sok
25True3.788 sok
26True3.456 sok
27True3.476 sok
28True3.592 sok
29True3.78 sok
30True3.716 sok
31True3.424 sok