Saldi pamoka

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.0 sok
7True0.0 sok
8True0.0 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok
11True0.0 sok
12True0.0 sok
13True0.0 sok
14True0.0 sok
15True0.0 sok
16True0.0 sok
17True1.84 sok
18True3.18 sok
19True3.232 sok
20True3.272 sok
21True3.252 sok
22True3.208 sok
23True3.364 sok
24True3.468 sok
25True3.264 sok
26True3.164 sok
27True3.224 sok
28True3.388 sok
29True3.268 sok
30True3.268 sok
31True3.3 sok