Saldi pamoka

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.0 sok
7True0.0 sok
8True0.0 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok
11True0.0 sok
12True0.0 sok
13True0.0 sok
14True0.0 sok
15True0.0 sok
16True0.0 sok
17True1.828 sok
18True3.756 sok
19True3.76 sok
20True3.444 sok
21True3.544 sok
22True3.532 sok
23True3.636 sok
24True3.752 sok
25True3.568 sok
26True3.428 sok
27True3.52 sok
28True3.52 sok
29True3.752 sok
30True3.592 sok
31True3.568 sok