Saldi pamoka

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.0 sok
7True0.0 sok
8True0.0 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok
11True0.0 sok
12True0.0 sok
13True0.0 sok
14True0.0 sok
15True0.0 sok
16True0.0 sok
17True1.848 sok
18True4.108 sok
19True3.972 sok
20True3.872 sok
21True4.0 sok
22True3.884 sok
23True3.748 sok
24True3.736 sok
25True3.952 sok
26True3.948 sok
27True3.824 sok
28True3.884 sok
29True3.888 sok
30True3.908 sok
31True4.012 sok