Saldi pamoka

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.004 sok
6True0.0 sok
7True0.0 sok
8True0.004 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok
11True0.0 sok
12True0.0 sok
13True0.004 sok
14True0.0 sok
15True0.0 sok
16True0.0 sok
17True2.3 sok
18True3.352 sok
19True3.532 sok
20True3.336 sok
21True3.288 sok
22True3.096 sok
23True3.296 sok
24True3.108 sok
25True3.352 sok
26True3.516 sok
27True3.236 sok
28True3.34 sok
29True3.568 sok
30True3.256 sok
31True3.22 sok