Portalai (BOI 2014)

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.0 sok
7True0.0 sok
8True0.0 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok
11True0.0 sok
12True0.0 sok
13True0.0 sok
14True0.0 sok
15True0.008 sok
16True0.008 sok
17True0.008 sok
18True0.008 sok
19True0.012 sok
20True0.012 sok
21True0.012 sok
22True0.008 sok
23True0.008 sok
24True0.008 sok
25True0.344 sok
26True0.528 sok
27True0.452 sok
28True0.412 sok
29True0.224 sok
30True0.248 sok
31True0.304 sok
32True0.012 sok
33True0.388 sok
34True0.0 sok
35True0.0 sok
36True0.324 sok
37True0.0 sok
38True0.004 sok
39True0.164 sok
40True0.224 sok