Žaidimas 8

Taškai: 0

Compile: FAIL

zaidimas.cpp: In function ‘int main()’: zaidimas.cpp:94: error: expected ‘}’ at end of input zaidimas.cpp:94: error: expected ‘}’ at end of input zaidimas.cpp:94: error: expected ‘}’ at end of input zaidimas.cpp:94: error: expected ‘}’ at end of input zaidimas.cpp:94: error: expected ‘}’ at end of input

nr.resulttimemessage