3 diena

3 pasiruošimo eJOI diena

Užduotys:

Rezultatai:

Experience Coins (jboi 2008) Reconstruction (jboi 2010)
Augustinas Jucas - - -
Vladislav Budiak - 100% (1) 100% (3)