Portalai (BOI 2014)

Taškai: 72.5

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.0 sok
7True0.0 sok
8True0.0 sok
9True0.0 sok
10True0.004 sok
11True0.004 sok
12True0.004 sok
13True0.004 sok
14True0.004 sok
15True0.06 sok
16True0.064 sok
17True0.056 sok
18True0.06 sok
19True0.068 sok
20True0.044 sok
21True0.056 sok
22True0.06 sok
23True0.06 sok
24True0.06 sok
25False0.152 sCaught fatal signal 11
26False0.244 sCaught fatal signal 11
27False0.28 sCaught fatal signal 11
28False0.212 sCaught fatal signal 11
29False0.152 sCaught fatal signal 11
30False0.216 sCaught fatal signal 11
31False0.244 sCaught fatal signal 11
32True0.084 sok
33False0.228 sCaught fatal signal 11
34True0.0 sok
35True0.004 sok
36False0.176 sCaught fatal signal 11
37True0.0 sok
38True0.032 sok
39False0.16 sCaught fatal signal 11
40False0.152 sCaught fatal signal 11