Portalai (BOI 2014)

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.004 sok
5True0.0 sok
6True0.0 sok
7True0.0 sok
8True0.0 sok
9True0.0 sok
10True0.0 sok
11True0.0 sok
12True0.0 sok
13True0.0 sok
14True0.004 sok
15True0.028 sok
16True0.016 sok
17True0.012 sok
18True0.016 sok
19True0.02 sok
20True0.016 sok
21True0.036 sok
22True0.016 sok
23True0.016 sok
24True0.016 sok
25True0.752 sok
26True0.752 sok
27True0.428 sok
28True0.872 sok
29True0.636 sok
30True0.728 sok
31True0.692 sok
32True0.016 sok
33True0.672 sok
34True0.0 sok
35True0.0 sok
36True0.548 sok
37True0.0 sok
38True0.012 sok
39True0.64 sok
40True0.544 sok