Karosai (LMIO 2018/2019)

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.004 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.004 sok
7True0.004 sok
8True0.0 sok
9True0.008 sok
10True0.008 sok
11True0.004 sok
12True0.032 sok
13True0.028 sok
14True0.012 sok
15True0.172 sok
16True0.12 sok
17True0.052 sok
18True0.132 sok
19True0.144 sok
20True0.032 sok
21True0.368 sok
22True0.332 sok
23True0.044 sok