Karosai (LMIO 2018/2019)

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.0 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.004 sok
7True0.004 sok
8True0.004 sok
9True0.016 sok
10True0.016 sok
11True0.008 sok
12True0.036 sok
13True0.036 sok
14True0.012 sok
15True0.24 sok
16True0.164 sok
17True0.032 sok
18True0.14 sok
19True0.16 sok
20True0.036 sok
21True0.272 sok
22True0.364 sok
23True0.048 sok