Karosai (LMIO 2018/2019)

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.0 sok
2True0.0 sok
3True0.004 sok
4True0.0 sok
5True0.0 sok
6True0.012 sok
7True0.012 sok
8True0.008 sok
9True0.044 sok
10True0.02 sok
11True0.008 sok
12True0.052 sok
13True0.052 sok
14True0.016 sok
15True0.456 sok
16True0.568 sok
17True0.152 sok
18True0.576 sok
19True0.6 sok
20True0.092 sok
21True0.904 sok
22True0.78 sok
23True0.128 sok