Karosai (LMIO 2018/2019)

Taškai: 100

Compile: OK

nr.resulttimemessage
1True0.004 sok
2True0.004 sok
3True0.008 sok
4True0.008 sok
5True0.004 sok
6True0.008 sok
7True0.008 sok
8True0.008 sok
9True0.02 sok
10True0.02 sok
11True0.012 sok
12True0.036 sok
13True0.032 sok
14True0.016 sok
15True0.22 sok
16True0.208 sok
17True0.044 sok
18True0.252 sok
19True0.208 sok
20True0.024 sok
21True0.324 sok
22True0.368 sok
23True0.048 sok