Užsiėmimas 2013-04-13

Sprendžiame senus uždavinius, kartojamės medžiagą.