Užsiėmimas 2019-12-14

Šiandienos tema - C++ kintamųjų tipai, rėžiai. Pagalbinė medžiaga: tipai, darbas su konsole, simboliai.

Užduotys:

Rezultatai:

A+B - tęsinys Simbolio tipas Balsės ir priebalsės Atskliaudimas Obuolių dėžė Dalyba Tiesinė lygtis Pica
Jonas Galminas 100% (1) 100% (3) 100% (1) 100% (6) 100% (4) 100% (1) 100% (2) 100% (6)
Salvijus Karnisovas 100% (1) 100% (2) 100% (1) 100% (4) 100% (5) 100% (3) 100% (1) 100% (9)
Jurgis Marcelionis 100% (2) 100% (4) 100% (2) - - 100% (2) - -
Mykolas Satkauskas 100% (1) 100% (1) - - - - - -
Juozas Mazeika 100% (1) 100% (1) 100% (1) 100% (2) 100% (4) 100% (1) 100% (1) 100% (1)
Zygitas Braidokas 100% (1) 100% (4) 100% (5) 100% (9) 100% (4) 100% (3) - -
Vitalik Katin 100% (1) 100% (2) 100% (1) 100% (5) 100% (30) 100% (1) 100% (1) 100% (1)