Užsiėmimas 2020-10-05

Šiandienos tema - funkcijos. Pagalbinė medžiaga: funkcijos.

Užduotys:

Rezultatai:

Saldus pasirinkimas Pirminių skaičių atranka Kitas pirminis Daliklių skaičius Saldus pasirinkimas 2 Funkcijos maksimumas Stulpelių sumos
Jonas Galminas 100% (3) 100% (10) - 100% (5) - - -
Salvijus Karnisovas 100% (3) 100% (8) 100% (2) 100% (1) - - 100% (1)
Jurgis Marcelionis 2.0% (2) - 100% (3) - - - -
Mykolas Satkauskas 100% (1) 0% (1) 100% (7) 100% (1) - - -
Juozas Mazeika 100% (1) 100% (3) 100% (1) 100% (1) 100% (7) 100% (1) 100% (2)
Zygitas Braidokas 0% (1) - 100% (2) - - - -
Vitalik Katin 100% (7) 100% (7) 100% (3) 100% (1) 100% (2) 100% (2) 100% (4)