Užsiėmimas 2020-02-08

Šiandienos tema - struktūros.

Užduotys:

Rezultatai:

Didžiausias žmogus Taškų rikiavimas Trupmenų susikirtimas
Jonas Galminas 34.6% (1) - -
Salvijus Karnisovas 100% (5) - 100% (1)
Jurgis Marcelionis 0% (2) - -
Mykolas Satkauskas 98.1% (6) - -
Juozas Mazeika 100% (14) 100% (5) 100% (1)
Zygitas Braidokas 100% (16) - -
Vitalik Katin 100% (4) 100% (3) 100% (4)