Užsiėmimas 2020-03-07

Šiandienos tema - simbolių eilutės bei įvadas į standartinės bibliotekos duomenų struktūras. Pagalbinė medžiaga: simbolių eilutės, standartinės duomenų struktūros.

Užduotys:

Rezultatai:

n30e Skaičių lietus Unikalūs skaičiai Krepšinio varžybos
Jonas Galminas 100% (6) 0% (1) 100% (2) -
Salvijus Karnisovas 100% (3) 100% (4) 100% (4) 100% (1)
Jurgis Marcelionis - - - -
Mykolas Satkauskas 100% (1) 100% (3) 100% (1) -
Juozas Mazeika 100% (1) 100% (11) 100% (5) 100% (1)
Zygitas Braidokas - - 100% (6) -
Vitalik Katin 100% (3) 100% (3) 100% (3) 100% (3)