Užsiėmimas 2019-12-07

Pakartosime turimas žinias ir jas įtvirtinsime su šiais uždaviniais.

Užduotys:

Rezultatai:

A+B Ledai Skaičių ženklai TrysPenki Didesnis-mažesnis Kvadratinė lygtis Faktorialai Geometrinis menas Trikampis
Jonas Galminas 100% (1) 100% (4) 100% (2) 100% (3) 100% (1) 100% (1) 100% (1) 100% (2) 100% (2)
Salvijus Karnisovas 100% (1) 100% (12) 100% (1) 100% (1) 100% (2) 100% (1) 100% (1) 100% (1) 100% (1)
Jurgis Marcelionis 100% (1) - 100% (1) 100% (2) 100% (3) - 100% (1) - -
Mykolas Satkauskas 100% (2) 100% (1) 100% (1) 100% (1) 100% (1) - 100% (1) 100% (2) 100% (1)
Juozas Mazeika 100% (3) 100% (6) 100% (2) 100% (5) 100% (5) 100% (8) 100% (1) 100% (1) 100% (6)
Zygitas Braidokas 100% (1) - 100% (1) 100% (1) 100% (4) - - - -
Vitalik Katin 100% (1) 100% (3) 100% (1) 100% (1) 100% (1) 100% (4) 100% (1) 100% (2) 100% (1)