Uždarymo užduotis

Sveiki visi, skaitantys šią svetainę prieš užsiėmimą!

Kaip žinia, uždarymo metu vyksta šiokios tokios varžybėlės. Apie tai kas vyks rytoj (arba šiandien) galite paskaityti čia.

V.


Užsiėmimas 2012-05-26

Euristinis pozicijų vertinimas. Iteratyvus paieškos gilinimas. Alfa-beta atkirtimas.

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-05-12

Žaidimų algoritmai: min-max paieška.

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-04-28

Tęsiame kovą prieš dinaminį programavimą.

Užduotys:


Užsimėmimas 2012-04-14

Dinaminis programavimas: įvadas ir klasikiniai uždaviniai.

Užduotys:


Užsimėmimas 2012-03-31

Plačiau apie trumpiausią kelią. Floyd-Warshall algoritmas. Bellman-Ford algoritmas.

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-03-17

Kazickas, sprendžiame senus grafų uždavinius.


Užsiėmimas 2012-03-03

Svoriniai grafai. Dijkstros algoritmas trumpiausio kelio paieškai. Primo algoritmas minimalaus jungiamojo medžio paieškai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-02-18

Oilerio keliai ir ciklai grafe. Hamiltono ciklai ir keliaujančio pirklio uždavinys. Orientuoti grafai ir topologinis rikiavimas.

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-02-11

Atsigauname po šalčių, tęsiame paieškos platyn mokymąsi.


Užsiėmimas 2012-02-04

Toliau sprendžiame uždavinius.

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-01-21

Paieška platyn grafuose. Trumpiausio kelio paieška.

Užduotys:


Užsiėmimų tvarkaraštis