Užsiėmimas 2024-04-20

Intervalo atnaujinimas segmentuotame medyje (Lazy Propagation).

Užduotys:


Užsiėmimas 2024-03-23

Rytoj vyks Lietuvos Studentų Programavimo Olimpiados Antrasis atrankinis etapas: https://programavimas.vgtu.lt/ (https://lspo.vilniustech.lt/). Uždaviniai jam pasiruošti:

Užduotys:


Užsiėmimas 2024-02-17

Pasiruošimas LMIO finalui.

Užduotys:


Užsiėmimas 2024-02-03

LCA (Lowest common ancestor)

Algoritmo implementacijai užduotys: https://cses.fi/problemset/task/1687 ir https://cses.fi/problemset/task/1688. Papildoma užduotis: https://codeforces.com/gym/102694/problem/C

Užduotys:


Užsiėmimas 2024-01-20

Pasiruošimas informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinei daliai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-12-16

Dinaminis programavimas

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-12-02

Užsiėmimo tema: Segmentuotas medis.

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-11-18

Užsiėmimo tema: MST ir Kruskalio algoritmas. Algoritmo implementacijai užduotis: https://cses.fi/problemset/task/1675

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-11-04

Pirmasis užsiėmimas. Nesikertančių aibių sąjunga (disjoint set union, DSU).

Užduotys: