Užsiėmimas 2023-12-02

Užsiėmimo tema: Segmentuotas medis.

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-11-18

Užsiėmimo tema: MST ir Kruskalio algoritmas. Algoritmo implementacijai užduotis: https://cses.fi/problemset/task/1675

Užduotys:


Užsiėmimas 2023-11-04

Pirmasis užsiėmimas. Nesikertančių aibių sąjunga (disjoint set union, DSU).

Užduotys: