Uždarymas 2013-06-01

Uždarymo varžybų taisyklės: https://docs.google.com/document/d/1upTxq-cyNu-gCp8x3NM89o5IIfKGDTpcCdkw4zmtCZ0/pub


Užsiėmimas 2013-05-25

Dinaminis programavimas: įvadas ir klasikiniai uždaviniai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2013-05-11

Plačiau apie trumpiausią kelią. Floyd-Warshall algoritmas. Bellman-Ford algoritmas.

Užduotys:


Užsiėmimas 2013-04-27

Svoriniai grafai. Dijkstros algoritmas trumpiausio kelio paieškai. Primo algoritmas minimalaus jungiamojo medžio paieškai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2013-04-13

Sprendžiame senus uždavinius, kartojamės medžiagą.


Užsiėmimas 2013-04-06

Oilerio keliai ir ciklai grafe. Hamiltono ciklai ir keliaujančio pirklio uždavinys. Orientuoti grafai ir topologinis rikiavimas.

Užduotys:


Užsiėmimas 2013-03-16

Tęsiame paieškos platyn uždavinių sprendimą.

Literatūra:
Informatikos olimpiados: algoritmai ir taikymo pavyzdžiai (96-103psl)
Paieška platyn plačiau


Užsiėmimas 2013-03-02

Tęsiame paiešką platyn, sėkmės dalyvaujantiems Kazicke :)

Užduotys:


Užsiėmimas 2013-02-09

Paieška platyn grafuose. Trumpiausio kelio paieška.

Paskaitykite

Užduotys:


Užsiėmimas 2013-02-02

Grafų teorijos pradmenys. Paieška gilyn.

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-12-22

Donatas truputį vėluos.

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-12-15

Rikiavimas ir paieška

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-11-24

Rekursija. Perrinkimas ir grįžimo metodas.

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-11-17

Euklido algoritmas. Pirminiai skaičiai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-10-27

Algoritmo sudėtingumas

Užduotys:


Užsiėmimas 2012-10-13

Pirmasis užsiėmimas, bandome sistemą.

Kurso knyga

Užduotys:


Užsiėmimų tvarkaraštis