Užsiėmimas 2019-04-27

Sprendžiame buvusių olimpiadų uždavinius, nagrinėjame iškilusius klausimus.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-04-13

Sprendžiame senesnių olimpiadų antrojo etapo uždavinius.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-04-06

Šiandienos tema - simbolių eilutės bei įvadas į standartinės bibliotekos duomenų struktūras. Pagalbinė medžiaga: simbolių eilutės, standartinės duomenų struktūros.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-03-23

Šiandienos tema - struktūros.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-03-02

Šiandienos tema - darbas su failais (pagalbinė medžiaga: darbas su failais).

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-02-09

Šiandienos tema - funkcijos. Pagalbinė medžiaga: funkcijos.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-01-19

Šiandienos tema - C++ kintamųjų tipai, rėžiai. Pagalbinė medžiaga: tipai, darbas su konsole, simboliai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2019-01-12

Šiandienos tema - masyvai. Pagalbinė medžiaga: masyvai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-12-08

Šiandienos tema - ciklai. Pagalbinė medžiaga: ciklai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-11-24

Toliau tęsime susipažinimą su C++ programavimo kalba. Šiandien labiau pasigilinsime į sąlyginius sakinius. Pagalbinė medžiaga: sąlyginiai sakiniai, palyginimo operatoriai, loginiai operatoriai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-11-17

Pirmas susipažinimas su C++ programavimo kalba. Pagalbinė medžiaga: įvadas.

Užduotys: