Užsiėmimas 2018-06-02

Paskutinis užsiėmimas! Sprendžiame buvusių olimpiadų uždavinius, nagrinėjame iškilusius klausimus.

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-05-19

Sprendžiame senesnių olimpiadų antrojo etapo uždavinius.

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-05-05

Šiandienos tema - simbolių eilutės bei įvadas į standartinės bibliotekos duomenų struktūras. Pagalbinė medžiaga: simbolių eilutės, standartinės duomenų struktūros

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-04-21

Šiandienos tema - struktūros.

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-04-14

Šiandienos tema - darbas su failais (pagalbinė medžiaga: darbas su failais). O spręsime senesnių olimpiadų uždavinius!

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-04-07

Šiandienos tema - funkcijos. Pagalbinė medžiaga: funkcijos.

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-03-03

Šiandienos tema - masyvai. Pagalbinė medžiaga: masyvai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-02-24

Šiandienos tema - ciklai. Pagalbinė medžiaga: ciklai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-02-10

Šiandienos tema - C++ kintamųjų tipai, rėžiai. Pagalbinė medžiaga: tipai, darbas su konsole, simboliai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-01-27

Toliau tęsime susipažinimą su C++ programavimo kalba. Šiandien labiau pasigilinsime į sąlyginius sakinius. Pagalbinė medžiaga: sąlyginiai sakiniai, palyginimo operatoriai, loginiai operatoriai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-01-27 (*)

Papildomos užduotys temai "Sąlyginiai sakiniai".

Užduotys:


Užsiėmimas 2018-01-20

Pirmas susipažinimas su C++ programavimo kalba. Pagalbinė medžiaga: įvadas.

Užduotys: