Užsiėmimas 2014-05-10

Dinaminis programavimas.

Užduotys:


Užsiėmimas 2014-04-12

Svoriniai grafai. Dijkstros algoritmas trumpiausio kelio paieškai. Primo algoritmas minimalaus jungiamojo medžio paieškai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2014-03-15

Oilerio keliai ir ciklai grafe. Hamiltono ciklai. Orientuoti grafai ir topologinis rikiavimas.

Užduotys:


Užsiėmimas 2014-03-01

Tęsiame paieškos platyn uždavinių sprendimą. Oilerio keliai ir ciklai grafe.

Užduotys:


Užsiėmimas 2014-02-15

Paiešką platyn...

Užduotys:


Užsiėmimas 2014-01-25

Paieška platyn grafuose. Trumpiausio kelio paieška.

Užduotys:


Užsiėmimas 2014-01-11

Grafų teorijos pradmenys. Paieška gilyn.

Užduotys:


Užsiėmimas 2013-12-21

Rikiavimas ir paieška.

Užduotys:


Užsiėmimas 2013-12-07

Rekursija. Perrinkimas ir grįžimo metodas.

Užduotys:


Užsiėmimas 2013-11-23

Euklido algoritmas. Pirminiai skaičiai.

Užduotys:


Užsiėmimas 2013-11-16

Algoritmų sudėtingumas.

Užduotys:


Užsiėmimas 2013-10-26

Kurso knyga

Užduotys: